Fritekstsøk

A til Å

A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø Alle

Abortsøknad - før tolvte svangerskapsuke

Generelt

Beskrivelse

Abortloven gir deg rett til å kreve abort innen utgangen av den tolvte svangerskapsuka (84 dager). Du kan selv søke om abort. Du trenger ikke henvisning fra fastlegen, du kan ta direkte kontakt med et sykehus som har gynekologisk avdeling.

Når du kontakter lege, helsestasjon eller sykehus, må de vite dato for første dag i siste menstruasjon. Du trenger ikke begrunne valget ditt, og du velger selv om du vil motta veiledning eller råd.

Legen skal informere deg om hvordan inngrepet gjennomføres og om eventuelle komplikasjoner som kan oppstå.

Legen skal også gi deg informasjon om den støtten samfunnet gir hvis du ønsker det.

Kriterier/vilkår

Du tar selv den endelige avgjørelsen, såfremt inngrepet kan skje før utgangen av tolvte svangerskapsuke og tungtveiende medisinske grunner ikke taler mot det.

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Abortloven § 2

Lover

Forskrifter

Retningslinjer

Praktiske opplysninger

Saksbehandling

Legen skal vurdere svangerskapets varighet. Kan inngrepet utføres før utgangen av 12. svangerskapsuke, skal legen straks sende begjæringen om svangerskapsavbrudd til det sykehuset e.l. hvor inngrepet skal utføres. Legen skal også utføre nødvendige kliniske undersøkelser, sette opp en skriftlig sammenfatning av kliniske funn og andre relevante og nødvendige medisinske opplysninger og sende sammenfatningen til sykehuset eller institusjonen sammen med begjæringen din.

Saksbehandlingstid

Sykehuset eller institusjonen som er godkjent for å utføre svangerskapsavbrudd, skal behandle begjæringer om svangerskapsavbrudd og eventuelt utføre inngrepet så raskt som mulig.

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Servicetorget
Besøksadresse
Kommunehuset, Berkåk, 7391 Rennebu
Postadresse
7391 Rennebu
Telefon: 72 42 81 00
Telefaks: 72 42 81 01
Åpningstid
08:00 - 15:30
Leder: Gerd Krovoll
postmottak@rennebu.kommune.no
http://www.rennebu.kommune.no

Kontaktenhet

Helse
Besøksadresse
Helsesenteret, 7391 Rennebu
Postadresse
Helsesenteret, 7391 Rennebu
Telefon: 72 42 81 00
Leder: Løkken, Solveig
solveig.lokken@rennebu.kommune.no
http://www.rennebu.kommune.no

Andre opplysninger

Gyldig til

15.01.2017

Livssituasjon

Arbeid og næringsliv >Arbeidstaker >Gravid arbeidstaker
Familie og samliv >Gravid
Familie og samliv >Gravid >Gravid arbeidstaker
Familie og samliv >Gravid >Ta abort
Helse >Gravid
Helse >Gravid >Gravid arbeidstaker
Helse >Gravid >Ta abort

Organisasjonsnr.

940083672