Fritekstsøk

A til Å

A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø Alle

Psykiatrisk tjeneste

Generelt

Beskrivelse

Psykisk helsearbeid i Rennebu kommune er et tilbud til alle som ønsker hjelp i forbindelse med psykiske problemer/ lidelser, eller kriser og vanskelige hendelser som skjer i menneskers liv.
Målgruppen er i utgangspunktet personer som er fra 18 år og eldre.
Ungdommer som er under 18 år kan bli henvist fra helsesøster, eller ev. barnevern.

Målsettingen:
Målet med psykisk helsearbeid er å bedre psykisk helse ved å fremme selvstendighet, og evne til å mestre eget liv.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

Servicetorget
Besøksadresse
Kommunehuset, Berkåk, 7391 Rennebu
Postadresse
7391 Rennebu
Telefon: 72 42 81 00
Telefaks: 72 42 81 01
Åpningstid
08:00 - 15:30
Leder: Gerd Krovoll
postmottak@rennebu.kommune.no
http://www.rennebu.kommune.no

Andre opplysninger

Dato oppdatert

25.01.2017 14:09

Gyldig fra

08.07.2015

Gyldig til

14.01.2019