Fritekstsøk

A til Å

A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø Alle

Landbruket - erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og ved katastrofetap i husdyrhold

Generelt

Beskrivelse

Du kan søke om erstatning for produksjonssvikt som er forårsaket av klimatiske forhold eller katastrofepreget tap av sau på beite.
Ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon kan du søke om erstatning ved

  • avlingssvikt
  • vinterskader på eng
  • svikt i honningproduksjonen

Erstatningsordningene har som formål å redusere økonomisk tap som det ikke er mulig å sikre seg mot.

Målgruppe

Landbruksforetak som

  • er registrert i Enhetsregisteret
  • er registrert som merverdiavgiftspliktig
  • kan levere årsoppgave som landbruksforetak

Foretak med honningproduksjon som ikke er registrert som merverdiavgiftspliktige, kan likevel få erstatning hvis de har hatt en omsetning på minst 20 000 kroner innenfor honningproduksjon de siste tolv månedene før tapet oppstod.

Kriterier/vilkår

Du får ikke dekket tapet gjennom en allment tilgjengelig forsikringsordning eller på annen måte. For skader i plante- og honningproduksjon er det i tillegg et vilkår at du gir melding til kommunen så snart som mulig når det er grunn til å anta at du vil få et tap.

Regelverk

Lover

Forskrifter

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du søker om erstatning ved å fylle ut et skjema fra Landbruksdirektoratet som du sender til kommunen.

Søknadskjema

Søknadsfrist

Erstatning ved skader i plante- og honningproduksjon:

  • ved avlingssvikt, 31. oktober det året skaden har oppstått
  • ved vinterskade på eng, 15. juli det året skaden har oppstått
  • ved svikt i honningproduksjon, 31. oktober det året skaden har oppstått

Erstatning ved katastrofetap er tre måneder etter at skaden ble oppdaget eller burde vært oppdaget. For katastrofetap av sau på beite er søknadsfristen satt til 31. desember det året tapet har oppstått.

Saksbehandling

Kommunen skal gi en uttalelse til søknaden før saken oversendes Fylkesmannen, som avgjør saken.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder Fylkesmannen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Landbruksdirektoratet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Servicetorget
Besøksadresse
Kommunehuset, Berkåk, 7391 Rennebu
Postadresse
7391 Rennebu
Telefon: 72 42 81 00
Telefaks: 72 42 81 01
Åpningstid
08:00 - 15:30
Leder: Gerd Krovoll
postmottak@rennebu.kommune.no
http://www.rennebu.kommune.no

Kontaktenhet

Landbruk og miljø
Besøksadresse
Kommunehuset, Berkåk, 7391 Rennebu
Postadresse
7391 Rennebu
Telefon: 72 42 81 41
Telefaks: 72 42 81 01
Åpningstid
08:00 - 15:30
postmottak@rennebu.kommune.no
http://www.rennebu.kommune.no

Andre opplysninger

Gyldig til

14.01.2019

Organisasjonsnr.

940083672

Tilbakemeldinger

Er du fornøyd med denne tjenestebeskrivelsen? Send en tilbakemelding til "Landbruk og miljø", og oppgi ditt navn, e-postadresse og eventuelt telefonnummer dersom du ønsker at vi tar kontakt med deg.

Ditt navn:
Din e-postadresse:
Ditt telefonnummer:
Melding til kommunen: