Fritekstsøk

A til Å

A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø Alle

Kulturskole

Generelt

Beskrivelse

Kulturskolen er et musikk- og kulturfaglig tilbud. Tilbudet er organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.


Kulturskolen har i dag ca 120 elever og 16 ansatte. Vi har tilbud i korpsinstrumenter, piano, gitar, sang, el-bass, band, slagverk, fiolin og bildefag.

Målgruppe

Elever i grunnskolen og videregående skole.


Elever i grunnskolen.

Kriterier/vilkår

Når du søker om opptak, har du krav på å få et skriftlig vedtak fra kommunen. Selv om du ikke har rett til å motta et tilbud, må kommunens avgjørelse om tildeling av plass være saklig begrunnet.


Hvilke tilbud som gis, og omfanget av undervisningen, bestemmes av hvilke lærere som er ansatt, og hvordan søkermassen fordeler seg. Søknader om opptak i kommunale musikk- og kulturskoler skal behandles etter alminnelige forvaltningsrettslige regler, som blant annet beskytter mot usaklig forskjellsbehandling.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge. Se opplæringslova § 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod

Lover

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må søke direkte til kulturskolen. Søknaden blir registrert, og du får beskjed fra Kulturskolen om du er tatt opp som elev eller ikke. Rektor er ansvarlig for opptaket.

Søknadskjema

Elektronisk søknadsskjema legges ut her i forkant av søknadsfrister til opptak.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

Kulturskolen i Rennebu
Besøksadresse
Kommunehuset, 7391 Rennebu
Postadresse
7391 Rennebu
Telefon: 72 42 81 68
Telefaks: 72 42 81 01
Leder: Sverre Stenløkk
sverre.stenlokk@rennebu.kommune.no
http://www.kulturskolen-rennebu.no

Andre opplysninger

Gyldig til

15.01.2017

Organisasjonsnr.

940083672

Tilbakemeldinger

Er du fornøyd med denne tjenestebeskrivelsen? Send en tilbakemelding til "Kulturskolen i Rennebu", og oppgi ditt navn, e-postadresse og eventuelt telefonnummer dersom du ønsker at vi tar kontakt med deg.

Ditt navn:
Din e-postadresse:
Ditt telefonnummer:
Melding til kommunen: