Fritekstsøk

A til Å

A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø Alle

Fosterhjem/ Å være fosterhjem

Generelt

Beskrivelse

Har du eller dere lyst til å være fosterforeldre og evner å gi barn et trygt og godt hjem? Et fosterhjem tar imot barn når barnevernstjenesten har besluttet at det skal igangsettes et hjelpetiltak eller i forbindelse med en omsorgsovertakelse. Kommunen har ansvaret for å godkjenne og føre tilsyn med hjemmet. Du vil få nødvendig opplæring.

Kriterier/vilkår

Fosterforeldre vurderes nøye opp mot det enkelte fosterbarns individuelle behov. De viktigste kravene til deg er at du er i en stabil livssituasjon og har et sosialt nettverk - uansett om du er samboer, enslig eller gift.

For å bli godkjent, må du legge fram tilfredsstillende politiattest. Det kan kreves politiattest også fra andre som bor i fosterhjemmet.

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Se spesielt barnevernloven § 6-10 og kapittel 4.

Lover

Forskrifter

Retningslinjer

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

Barneverntjenesten for Oppdal og Rennebu
Besøksadresse
Kommunehuset, 7391 Rennebu eller
Rådhuset, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal
Postadresse
Inge Krokann veg 2
7340 Oppdal
Telefon: 72 40 10 00
Telefaks: 72 40 10 01
Åpningstid
15.09 - 14.05: 08:00 - 15:45
15.05 - 14.09: 08:00 - 15.00
Leder: Ivar Bøe
http://www.rennebu.kommune.no

Andre opplysninger

Gyldig til

14.01.2019

Organisasjonsnr.

940083672