Fritekstsøk

A til Å

A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø Alle

Etablererprøven

Generelt

Beskrivelse

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. (Dette er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven). Etablererprøven skal sikre at ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskapene om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften. Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven. 

Etablererprøven er en flervalgsprøve. Du vil få 90 minutter til å besvare den. For å få bestått prøve må 40 av 50 svar være riktige. Ta med gyldig legitimasjon.

Målgruppe

Daglig leder i virksomhet som har eller søker om serveringsbevilling

Pris for tjenesten

Det må betales kr. 300 ,- i forskuddsgebyr for å ta etablererprøven.

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Se serveringsloven § 5 Krav om etablererprøve

Lover

Forskrifter

Retningslinjer

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Gustafsson, Karl Petter
karl.gustafsson@rennebu.kommune.no Telefon: 72 42 81 16

Ansvarlig enhet

Servicetorget
Besøksadresse
Kommunehuset, Berkåk, 7391 Rennebu
Postadresse
7391 Rennebu
Telefon: 72 42 81 00
Telefaks: 72 42 81 01
Åpningstid
08:00 - 15:30
Leder: Gerd Krovoll
postmottak@rennebu.kommune.no
http://www.rennebu.kommune.no

Kontaktenhet

Økonomi / Politiske utvalg
Besøksadresse
Kommunehuset, Berkåk, 7391 Rennebu
Postadresse
7391 Rennebu
Telefon: 72 42 81 16
Telefaks: 72 42 81 01
Åpningstid
08:00 - 15:30
Leder: Karl Petter Gustafsson
karl.gustafsson@rennebu.kommune.no
http://www.rennebu.kommune.no

Andre opplysninger

Gyldig til

15.01.2017

Organisasjonsnr.

940083672