Fritekstsøk

A til Å

A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø Alle

Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse

Generelt

Beskrivelse

Du kan søke om å få nedsatt eller ettergitt eiendomsskatten hvis det har oppstått forhold som gjør det svært urimelig å innkreve den. Eksempler på slike forhold er sykdom, brann eller naturkatastrofer.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om det skal innføres eiendomsskatt.

Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt


Eiere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Se spesielt eiendomsskatteloven § 3 og § 28. Se også kommunens egne vedtekter om eiendomsskatt.

Lover

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Nedsettelse kan skje etter søknad fra skattyteren. Kommunen kan også sette ned skatten på eget initiativ.

Saksbehandling

Avgjørelsen om nedsettelse eller ettergivelse skal fattes av formannskapet.

Klagemulighet

Det er ingen lovbestemt rett til å klage. Du kan imidlertid søke på nytt hvis du mener at saken ikke har vært tilstrekkelig belyst eller situasjonen har endret seg.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

Regnskapskontoret
Postadresse
Myrveien 1, 7391 Rennebu
Telefon: 72428133
Åpningstid
08:00 - 15:30
Leder: Holiløkk, Kine Moen
kine.moen.holilokk@rennebu.kommune.no
http://www.rennebu.kommune.no

Andre opplysninger

Gyldig til

14.01.2019

Organisasjonsnr.

940083672